Hatay İl Koordinatörlüğü

Hatay İl Koordinatörlük Binasında 2 Milyon TL'lik Projenin Sözleşmesi İmzalandı    IPARD II-3. Çağrı döneminde sunulan proje yapılan incelemeler ve kontroller neticesinde onaylandı. Onayın ardından temsil ve ilzama yetkili genç kadın girişimci ile 23.01.2019 tarihinde koordinatörlük binasında sözleşme imzalandı.
   '' Bu yatırımın amacı AB standartlarında tamamen profesyonel metodlarla işleticek 49 başlık süt üretim tesisi kurmaktır. Yatırım, AB standartları çerçevesinde planlı bir şekilde hayata geçecektir. İnşaatından yatırım sonrası işletilmesine kadar AB standartlarına uyulacaktır. Böylelikle hayvancılığın ilkel metodlarla yapıldığı bölgemize örnek bir tesis kazandırarak bu alanda öncü olacaktır.
     İnek sütü üretiminde hijyenik olarak otomatik sistemlerle birlikte ineklerin sağımını gerçekleştirecek, sağılan sütün de soğutularak mikrobiyolojik aktivitesini en aza indirerek kaliteyi arttıran sütü soğutmaya  alarak sağlıklı ve verimli süt üretimi gerçekleştirilecektir. Hayvanların refah seviyesini yükseltecek, gezinti alanları, barınma olanakları ile sürü yönetimini kolaylaştıran padok sistemlerinin oluşturulması ile sürü yönetimi kolaylaşacaktır. Bu çerçevede etkin ve optimum verim seviyesinde üreticilik gerçekleştirilecektir.'
        Projenin ilimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyoruz.
Cimer